NEWS

ประกาศรายชื่อเมมเบอร์ที่เข้าร่วมงาน【AKB48】

2022.11.19

“ประกาศรายชื่อเมมเบอร์ AKB48 ที่จะเข้าร่วมงาน!

*รายชื่อเมมเบอร์ที่เข้าร่วมงาน AKB48 Group CIRCLE JAM 2023
AKB48
・Airi Sato
・Erina Oda
・Mion Mukaichi
・Miu Shitao
・Mizuki Yamauchi
・Narumi Kuranoo
・Shinobu Mogi
・Yuiri Murayama

อีกทั้งเมมเบอร์ด้านบนจะขึ้นแสดงที่งาน Japan Expo Thailand 2023 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2023 นี้อีกด้วย

สามารถตรวจสอบ LINE UP ได้ที่ link ด้านล่าง
https://akb48circlejam.com/#lineup

รายละเอียดเกี่ยวกับงาน JAPAN EXPO THAILAND สามารถติดตามรายละเอียกได้ที่ Facebook ด้านล่าง
https://www.facebook.com/japanexpothailand

BACK