NEWS

AKB48 ร่วมขึ้นแสดงในงาน JAPAN EXPO THAILAND 2023

2022.11.11

AKB48 จะเข้าร่วมแสดงในงาน ‘JAPAN EXPO THAILAND 2023’ ที่จะจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย ในเดือนกุมภาพันธ์ 2023 นี้!
สำหรับรายชื่อเมมเบอร์ที่ขึ้นแสดงจะประกาศใน Facebook ของ JAPAN EXPO THAILAND 2023 วันที่ 19 พฤศจิกายนนี้

▼JAPAN EXPO THAILAND 2023 Facebook
https://www.facebook.com/japanexpothailand

▼JAPAN EXPO THAILAND 2023
https://www.gyucreative.com/japanexpothailand2023

BACK